Ga naar de inhoud

Omgevingsvisie Hillegom

In de Omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen de koers van Hillegom. Duurzaamheid is het leidende principe. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben veel inwoners, ondernemers, verenigingen en instanties meegedacht over de koers richting de toekomst.
 

Deelgebieden

In de Omgevingsvisie is Hillegom verdeeld in 6 deelgebieden. Per deelgebied hebben we de belangrijkste karakteristieken en koers omschreven. Dit zijn:

 • Duurzame bloementuin
 • Hollandse weides
 • Historisch hart
 • Heerlijke woonplaats
 • Werkplaats Hillegom
 • Levendige linten
   

Duurzaamheid als leidend principe

Met de Omgevingsvisie als kompas wil de gemeente, samen met inwoners en ondernemers, ook doelen bereiken op het gebied van duurzaamheid (‘people, planet en profit’). Initiatieven moeten niet alleen bijdragen aan de kernkwaliteit van het deelgebied, maar ook aan een duurzame toekomst voor Hillegom en omgeving.
 

Omgevingsvisie - Actualisatie 2021

In de Omgevingsvisie – Actualisatie 2021 zijn de volgende aanpassingen opgenomen:

 • Energieneutraal in 2050;
 • In het deelgebied Hollandse Weides geen zoekgebieden voor windturbines en zonnevelden te realiseren, anders dan langs infrastructuur;
 • Voorkeur voor clustering van Greenportwoningen aan de kern van Hillegom, passend naar aard en schaal en uiterst terughoudend bij het realiseren van Greenportwoningen in de lintbebouwing;
 • Streven naar 100% emissieloze en residuvrije teelt met een duurzaam bodemgebruik;
 • Veranderingen/aanvullingen vanuit de Omgevingswet: op het gebied van milieu, water, bodem en ondergrond en het kostenverhaal;
 • Integratie van vastgesteld beleid: woonprogramma 2020-2024, Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek 2016 en het gezondheidsbeleid Healthy Hillegom;
 • Kleine tekstuele aanpassingen en/of aanvullingen en nieuwe foto’s;
 • Naam van het ontwerp Omgevingsvisie – Actualisatie ’20 gewijzigd in ‘Omgevingsvisie Hillegom – Actualisatie 2021’

Omgevingswet – beleidscyclus

Hierboven staat de infographic met toelichting over de beleidscyclus van de instrumenten onder de Omgevingswet. De gemeenteraad heeft in 2018 de omgevingsvisie vastgesteld en elk jaar wordt deze geactualiseerd.

Ga naar het begin