Omgevingsvisie Hillegom

In de Omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen de koers van Hillegom. Duurzaamheid is het leidende principe. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben veel inwoners, ondernemers, verenigingen en instanties meegedacht over de koers richting de toekomst.

Deelgebieden

In de Omgevingsvisie is Hillegom verdeeld in 6 deelgebieden. Per deelgebied hebben we de belangrijkste karakteristieken en koers omschreven.

Dit zijn:

  • Duurzame bloementuin
  • Hollandse weides
  • Historisch hart
  • Heerlijke woonplaats
  • Werkplaats Hillegom
  • Levendige linten


Duurzaamheid als leidend principe

Met de Omgevingsvisie als kompas wil de gemeente, samen met inwoners en ondernemers, ook doelen bereiken op het gebied van duurzaamheid (‘people, planet en profit’). Initiatieven moeten niet alleen bijdragen aan de kernkwaliteit van het deelgebied, maar ook aan een duurzame toekomst voor Hillegom en omgeving.

Werken met de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’ is in 2018 vastgesteld. In de omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen hoe we willen dat Hillegom er in de toekomst uit gaat zien.

De gemeente, haar inwoners en initiatiefnemers hebben het afgelopen jaar, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet gewerkt met de omgevingsvisie. Jaarlijks bekijken we of de omgevingsvisie aangepast moet worden, zodat de visie op de fysieke leefomgeving actueel is en blijft.

Ga naar het begin