Ga naar de inhoud

Blog 6: Participatie

De omgevingswet komt eraan!

De afgelopen weken plaatsten we elke week een blog over de Omgevingswet. Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De invoering van deze wet heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers, gemeenten, provincies en waterschappen. De nieuwe wet raakt iedereen. Deze week helpen we je op weg met participatie.  

Participatie: meepraten en meedenken 

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening.

Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. Er geldt één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Participatie in Hillegom

In 2023 stelde de gemeenteraad het beleidskader en de leidraad vast. In het beleidskader staat geschreven wat we als gemeente belangrijk vinden op het gebied van participatie. De leidraad helpt u op weg om te bepalen hoeveel participatie er nodig is voor uw vergunningsaanvraag en welke stappen u daarvoor moet doorlopen. Participatie is vormvrij binnen de omgevingswet: de initiatiefnemer mag zelf bepalen hoe de participatie eruitziet. 

Meer informatie over participatie

U vindt meer informatie op de websitepagina over Participatie. 

Ga naar het begin