Ga naar de inhoud

Park Rozendaal

De naam Rozendaal is de historische verwijzing naar buitenplaats Rozendaal. Park Rozendaal is een parkachtige omgeving tussen het Jozefpark (in uitvoering) en het Beltpark.

Uitgangspunt

Voor Park Rozendaal hebben we een specifiek gebied als uitgangspunt. De ligging is nabij de moskee, het Liander-trafostation, de begraafplaats, het nieuwbouwproject Leembrugge, de voorgenomen nieuwbouw op de Saviolocatie en speeltuin Jeugdland. Hiernaast betrekken we het groen en water in de Sportlaan en Avenbeeck bij Park Rozendaal. Ook het klimaatadaptief inrichten van de Sportlaan zelf maakt onderdeel uit van het project.

Het ontwerp

Het ontwerp is gemaakt door Ontwerp- en adviesbureau Sport & Ruimte. Het wordt een duurzaam park en op de toekomst gericht:

  • Door het functioneren als buffer voor overtollig regenwater voor een groot deel van de wijk
  • Versterking van de biodiversiteit door gevarieerde beplanting
  • Het maken van ontmoetingsplekken voor jong en oud
  • Het klimaatadaptief inrichten van de Sportlaan

Participatieproces

Via een intensief participatieproces met inwoners, omwonenden, verschillende organisaties en professionals is het schetsontwerp omgezet naar een voorlopig ontwerp en uitgewerkt naar definitief ontwerp. Hierbij zijn onderwerpen als duurzaamheid, biodiversiteit en verbindingen nadrukkelijk meegenomen.

Aan de slag

Met de input van het definitief ontwerp gaan wij aan de slag met de verdere technische uitwerking van het plan. Daarna volgt de aanbesteding van het werk. Uitvoering van de herinrichting is gepland in de tweede helft van 2022.

Nieuwe persleiding Hoogheemraadschap Rijnland 

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente werken aan een optimalisatie van het transport van afvalwater. Het Hoogheemraadschap loost afvalwater in het gemeentelijk stelsel bij de Veenenburgerlaan en dit wordt vervolgens getransporteerd naar het rioolgemaal Elsbroek van het Hoogheemraadschap. Dit is een niet gewenste situatie. Met de aanleg van park Rozendaal ontstaat de mogelijkheid dat het Hoogheemraadschap gelijktijdig een persleiding kan leggen door het park en zodoende niet meer in het gemeentelijke rioolstelsel hoeft te lozen. Een andere optie voor het Hoogheemraadschap is om bij de voorgenomen reconstructie van de Olympiaweg een persleiding mee te leggen. Het Hoogheemraadschap zal medio 2022 beslissen voor welke optie wordt gekozen.
 

Ga naar het begin