Voorlopig Ontwerp

Ben je ook benieuwd hoe mooi, groen en duurzaam Park Rozendaal wordt? Op woensdag 13 oktober vond de inloopbijeenkomst plaats over het Voorlopig Ontwerp van het park in speeltuin Jeugdland. Maar je kunt het hier nog steeds bekijken:

Bekijk de afbeelding van het voorlopig ontwerp 

Park Rozendaal

De naam Rozendaal is de historische verwijzing naar buitenplaats Rozendaal. Park Rozendaal is nu de werktitel van de gemeente Hillegom voor het ontwerp van een parkachtige omgeving tussen het Jozefpark (in uitvoering) en het Beltpark.

Uitgangspunt

Voor Park Rozendaal hebben we een specifiek gebied als uitgangspunt. Dit bestaat uit de plek voorstation, de begraafplaats, het nieuwbouwproject Leembrugge en speeltuin Jeugdland. Hiernaast betrekken we het groen en water in de Sportlaan en Avenbeeck bij Park Rozendaal.

Het ontwerp

Ontwerp- en adviesbureau Sport & Ruimte draagt zorg voor het ontwerp van het park. Eind mei 2021 startten we de participatie met een presentatie van de basisschets en deden we een oproep aan omwonenden om zich aan te melden voor de denktank. Inmiddels zijn er denktanks 'in bedrijf'!

 

Participatieproces

En na de online informatiebijeenkomst van 19 mei en onze terugkoppeling hierop, is niet stilgezeten. In de lijn van het afgesproken participatieproces (zie afbeelding rechts) hebben we op 2 juni 2021 gesproken met de nieuwe denktanks van de bewoners in het Havenkwartier en de organisaties in het Havenkwartier. Door de coronamaatregelen waren dit online overleggen, maar toch hebben we er veel informatie met elkaar kunnen delen.

Input bewoners

Via de denktankbijeenkomst van 2 juni 2021 met de bewoners hebben we veel ideeën ontvangen. Samen hebben we in deze bijeenkomst gekeken naar knelpunten, kansen en wensen voor het totaalgebied en de Sportlaan. Daarnaast is door de bewoners gereageerd (bijvoorbeeld leuk/ niet leuk) op voorbeelden/ beelden van de thema’s ‘waterspelen’, ‘sport en ontmoeten’ en ‘parksfeer’.

Veel van de ideeën gingen over de volgende onderwerpen:

  • Groen zoals natuurlijk groen, eetbare natuur en rust.
  • Wandelen en fietsen door het park. En daarbij ook de onderwerpen over het beheer en handhaving in Park Rozendaal, zoals toezicht op honden uitlaten, zorgen om hangjongeren, geen scooters door het park en dergelijke.
  • Thema bewegen: hier waren de ideeën met name gericht op goede bereikbaarheid (vooral voor ouderen) en spelen voor kleine kinderen, zoals speelnatuur, een blote voetenpad en waterspelen.


Input organisaties Havenkwartier

In de bijeenkomst met de verschillende organisaties in het gebied, op 2 juni 2021, merkten we dat zij een flink grotere ambitie hebben op het gebied van bewegen. Er blijkt dat binnen de gemeente behoefte is aan goede sportfaciliteiten zoals een calisthenics-park of een pump-track. Ook het opnemen van het park in een sportroute door Hillegom is een van de ideeën die we hebben besproken.

Uitdaging

De ambities en ideeën op het gebied van bewegen in het park tussen de bewoners en de organisaties liggen vrij ver uit elkaar. Dus ligt er voor de gemeente een interessante uitdaging om het park goed te ontwerpen, zodat iedereen er zich zoveel mogelijk in kan vinden.

Aan de slag

Met de input vanuit de participatiebijeenkomsten zijn we in de maand juni aan de slag gegaan. Hieruit is een schematische indeling van de onderdelen van het plan ontstaan. Ook zijn de routes van fietsen, wandelen en water door het park verder uitgewerkt.

Deze schematische indeling hebben we vervolgens tijdens een vervolgbijeenkomst op 30 juni voorgelegd aan bewoners en de organisaties. Met de reacties die we hierop kregen, hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt. 

Ga naar het begin