Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

U heeft er recht op dat de gemeente Hillegom zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer. Uw persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Op deze pagina vindt u informatie met betrekking tot het volgende:

Ga naar het begin