Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding

  • De gemeente strooit op doorgaande wegen, kruispunten, viaducten en bruggen en bus- en fietsroutes.
  • De overige wegen worden doorgaans niet gestrooid, dus daar kan het glad zijn onder winterse omstandigheden.
  • Veeg de stoep en strooi matig met zout. Dat is beter voor het milieu en de bomen en planten.
  • Veeg de sneeuw van uw stoep niet midden op de weg, maar langs de kant. Anders kunnen gladde plekken ontstaan, die vooral de fietsers in gevaar brengen.
  • De plaatsen waar u sneeuw en ijs verwijderd hebt, kunt u bestrooien met zand of zaagsel. Zo vermijdt u dat het daar opnieuw glad wordt. Help buren die zelf niet in staat zijn om hun straatje schoon te houden.
  • Maak vooral putten in de goot voor uw huis sneeuwvrij. Bij dooi kan het water makkelijker weg.

Werkwijze

Strooiroutes Hillegom

Hillegom is als wegbeheerder zelf verantwoordelijk voor de start van de gladheidbestrijding binnen haar gemeente. De wachtdienst van De Meerlanden zorgt voor de start van de bestrijding. Via internet en het contract met Weeronline is de dienstdoende medewerker van de wachtdienst 24 uur per dag geïnformeerd over mogelijke gladheid. Ook meldt de politie, als aanvullende dienstverlening tijdens de nachtdienst, als er daadwerkelijk sprake is van gladheid. Dit is een vrijblijvende dienstverlening die de politie, op het moment dat er andere calamiteiten zijn, niet kan garanderen. Op het moment dat de wachtdienst besluit te strooien wordt dit gemeld aan de politie van Hollands Midden.

De uitvoering loopt volgens een drie-fasenplan:

24 uur per dag:
Hoofdwegen met de bijbehorende fietspaden. Ook de ingang naar verpleeghuis Den Weeligenberg (Nieuweweg), NS station en omgeving (pleintje/parkeerplaatsen) en alle routes van het openbaar vervoer.

Vóór 7.30 uur:
Ontsluitingswegen van wijken met bijbehorende vrijliggende fietspaden.

Ingangen bij alle verpleeg- en verzorgingstehuizen (Bloemswaard, Maartensheen, Parkwijk, gezondheidscentrum Garbialaan, artsenpraktijk Elsbroek (v. Goghsingel)).

Ook rondom het gemeentehuis en openbaar vervoerroutes.

Vervolg (ná 7.30 uur):

Doorgangswegen in de wijken, doorgaande voetpaden, bruggetjes en dergelijke.

Ga naar het begin