Ga naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15 september 2020. Deze verklaring voldoet aan de meest recente versie van het model dat Logius volgens de laatste richtlijnen van digitoegankelijkheid heeft opgesteld. De toegankelijkheidsverklaring is gebaseerd op een WCAG 2.0 onderzoek uitgevoerd door Stichting Accessibility in 2019. 

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. http://www.hillegom.nl (hoofdwebsite)
     

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Software: het systeem dat onze redacteuren gebruiken voor het beheren van de website controleert ook de toegankelijkheid van de informatie, nog vóórdat een pagina wordt gepubliceerd.


PDF's

Sommige pdf-bestanden op onze website voldoen opeen aantal punten nog niet aan de toegankelijkheidseisen. Deze zijn daarom voor sommige bezoekers minder toegankelijk. We gaan dit binnen onze organisatie projectmatig oppakken.
 

Onderzoeksrapport 2021 

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via hltredactie@hltsamen.nl

Het toegankelijkheidslabel van www.hillegom.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.
Ga naar het begin