Ga naar de inhoud

Let op: Het is momenteel erg druk met aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Maak daarom ruim op tijd een afspraak voor de aanvraag van uw nieuwe reisdocument!

De drukte bij het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten heeft te maken met een wijziging in 2014. De reisdocumenten (voor personen van 18 jaar en ouder) werden toen 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Er wordt daardoor tussen 2024 en 2029 een piek verwacht in het aantal aanvragen.

Tweede- of zakenpaspoort aanvragen

Tweede paspoort

U kunt een tweede paspoort aanvragen (naast uw gewone paspoort) wanneer u regelmatig reist naar landen waar u een visum voor moet aanvragen. Dan kan het voorkomen dat uw paspoort in verband met een visumaanvraag bij een buitenlandse vertegenwoordiging is (bijvoorbeeld ambassade, consulaat) terwijl u voor een andere reis een paspoort nodig heeft.  Of als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. U moet bij de aanvraag voor een tweede paspoort altijd bewijsstukken kunnen laten zien.
Het tweede paspoort is twee jaar geldig. Uw eerste paspoort moet nog minimaal zes maanden geldig zijn bij de aanvraag van een tweede paspoort. U kunt een spoedaanvraag indienen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Zakenpaspoort

Een zakenpaspoort is een paspoort met extra bladzijden. Zo is er meer ruimte voor visa en douanestempels. Als u een zakenpaspoort aanvraagt, kunt u niet ook een gewoon paspoort aanvragen/hebben.

 • Het aanvragen van deze paspoorten kan alleen op afspraak.
 • U moet uw paspoort persoonlijk aanvragen en afhalen.
 • U betaalt bij de aanvraag.
 • Na zes werkdagen kunt u op afspraak het document afhalen.
 • U kunt een spoedaanvraag indienen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Tweede- of zakenpaspoort (vanaf 18 jaar) € 83,85
Tweede- of zakenpaspoort (jonger dan 18 jaar) € 63,40
Extra kosten spoedaanvraag* € 57,00

*Klik voor meer informatie over een spoedaanvraag

 • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
 • U moet ingeschreven staan in onze gemeente.

 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart en buitenlandse reisdocumenten) ook als ze niet meer geldig zijn.
 • Eén recente kleurenpasfoto volgens de eisen van de Rijksoverheid.
   

Bij jonger dan 18 jaar:

 • ingevuld formulier “toestemming reisdocument”.
 • Elke ouder(s)/verzorgende(n) die het gezag over het kind heeft, moet toestemming geven. Gebruik hiervoor het formulier “toestemming reisdocument”. Van degene(n) die schriftelijke toestemming geeft door middel van het formulier, moet ook een (kopie) geldig legitimatiebewijs worden getoond.
   

Extra meenemen bij aanvraag 2e paspoort:

 • een bewijs dat u naar een land moet reizen dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort heeft en bewijsstukken zoals boekingsbevestigingen van vliegreizen
 • een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen
 • als het om een zakenreis gaat: een recente verklaring van uw werkgever
 • als uw paspoort bij een ambassade/consulaat ligt op het moment dat u een tweede paspoort aanvraagt, dan moet u ook een schriftelijk verklaring hiervan meenemen

 

Ga naar het begin