Ga naar de inhoud

Volmacht

Wilt u stemmen, maar kunt u niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand machtigen om namens u te stemmen. Op deze pagina leest u hoe u een volmacht kunt aanvragen. De persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) moet: de volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen in het stembureau. Naast de eigen stem mag er maximaal voor 2 andere personen de stem uit worden gebracht.
 

Aanvragen

  • Online aavnragen: Via DigiD. Let op! Dit kan tot en met 3 juni 2024.
  • Schriftlijke aanvragen: Hiervoor download u het Aanvraagformulier volmacht stempas. Dit formulire kunt u ingevuld met een kopie van uw geldige identiteitsbewijs opsturen naar verkiezingen@teylingen.nl. 
  • Mondeling aanvragen: U kunt tot 5 juni 12.00 uur zonder afspraak terrecht op het gemeentehuis. 

 

Machtigen via achterkant van de stempas (onderhands)

Vul de achterkant van uw stempas in. U en de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) ondertekenen de stempas. Geef de persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) een duidelijke kopie van uw identiteitsbewijs. Deze mag de gemachtigde ook op smartphone of tablet laten zien op het stembureau.  

Let op! De persoon die namens u gaat stemmen (de gemachtigde) moet als kiezer ingeschreven staan in de gemeente Hillegom.
 

Wanneer moet u een schriftelijke volmacht aanvragen?

  • Als u de achterkant van de stempas niet in kunt vullen om iemand te machtigen (bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent).  
  • Als u niet in dezelfde gemeente woont als de persoon die u voor u wilt laten stemmen. 
  • Als u geen geldig (maximaal 5 jaar verlopen) identiteitsdocument hebt. U kunt dan dit formulier invullen. Dan hoeft de gemachtigde geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien als hij voor u stemt.
     

Kunt u geen handtekening zetten?

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten? En staat op uw identiteitsdocument 'niet in staat tot tekenen'? Dan hoeft u de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking 'niet in staat tot tekenen' in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.  

Ga naar het begin