Hulp en ondersteuning door de gemeente

De Bollengemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen werken samen om zo goed mogelijke hulp en ondersteuning te organiseren voor inwoners.

Bij het zorgen voor hulp en ondersteuning gaan de gemeenten uit van de zelfredzaamheid van mensen. Wat u zelf kunt telt. De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is nog belangrijker.

ISD Bollenstreek

De meeste uitvoeringstaken worden uitgevoerd door bijvoorbeeld de ISD Bollenstreek en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daar vindt ook het contact met u plaats.

Waar kunt u verder met uw vragen terecht?

Ga naar het begin