Ga naar de inhoud

Adviesraad Sociaal Domein (voorheen Wmo-adviesraad)

Gemeenten spelen een grote rol in ondersteuning van mensen die het (tijdelijk) niet redden. Hillegom heeft als uitgangspunt: wat hebben inwoners in hun specifieke situatie nodig en wat kunnen ze zelf?

Sociaal domein is mensenwerk

Het  betreft bijvoorbeeld:

  • ondersteunen van mantelzorg
  • vrijwilligerswerk
  • maatschappelijke opvang
  • dagbesteding
  • huishoudelijke hulp
  • beschermd wonen
  • sociale werkvoorziening
  • jeugdzorg

 

Adviesraad Sociaal Domein Hillegom

De Adviesraad Sociaal Domein Hillegom bestaat uit ongeveer 10 betrokken Hillegommers. De raad komt maandelijks bij elkaar en adviseert gevraagd en ongevraagd vanuit ervaring en kennis het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Hierbij kijkt de Adviesraad steeds vanuit de positie van de inwoner.

Meer weten of heeft u tips?

Meer weten over het werk van de adviesraad? Heeft u tips of bent u bereid uw deskundigheid te delen? Mail ons dan op: ASDHillegom@gmail.com

Ga naar het begin