Ga naar de inhoud

Afvalscheiding in Hillegom

Beleid afvalinzameling

De gemeente Hillegom wil bijdragen aan het landelijke afvalscheidingsdoel. Bij meer afvalscheiding is er minder restafval en wordt er dus minder verbrand. We willen meer afval recyclen en zo bijdragen aan een circulaire economie. Dat is goed voor het milieu. Het landelijke doel vanuit de rijksoverheid voor het jaar 2025 is maximaal 30 kilogram restafval per persoon per jaar. In Hillegom ligt dit getal nu nog op ruim 100 kg per persoon per jaar. We hebben dus nog een flinke stap te maken. Sinds januari 2021 is het afvalbeleid aangepast en we vragen uw medewerking door uw afval te scheiden.

Laagbouw

Bij laagbouwwoningen staan minicontainers van Meerlanden in de tuin. De restafvalcontainer is 140 liter en heeft een chip. Deze chip zorgt ervoor dat elke lediging wordt bijgehouden, en voor die lediging betaalt u. De vaste kosten van uw afvalstoffenheffing stijgen hierdoor minder. Hoe minder ledigingen, hoe goedkoper dus. Het jaar 2022 is een gewenningsjaar. Uw restafval wordt nog niet in rekening gebracht. Vanaf 2023 gebeurt dit wel.

  Hoogbouw

  Hoogbouwwoningen maken gebruik van een verzamelcontainer voor restafval. Als bewoner heeft u een pas om een ondergrondse container te openen. Elke opening wordt geregistreerd en ook daar betaalt u voor. De vaste kosten van uw afvalstoffenheffing stijgen hierdoor minder. Inpandige restafvalcontainers, containers aan een beugel of containers in grindhuisjes zijn vervangen door de ondergrondse containers.

  Welke afvalsoorten worden vaker/ anders ingezameld?

  Bij meer afvalscheiding is er minder restafval. Maar meer ander afval. Dit gescheiden afval kunnen we hergebruiken als grondstof! Sinds januari 2021 zamelen we deze afvalsoorten zo in:

  • Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD-afval) kunt u iedere week aanbieden.
  • Hoogbouwwoningen kunnen GFT en Etensresten (Groente, Fruit en Tuinafval) gratis gescheiden weggooien in nieuwe verzamelcontainers.
  • Laagbouwwoningen kunnen de minicontainer voor GFT en Etensresten in de maanden mei tot en met september iedere week aanbieden. En van oktober t/m april eens per twee weken.
  • Gebruikte kleding en gebruikt textiel haalt Meerlanden 6x per jaar op bij u aan huis. Ook kunt u het inleveren bij de milieustraat.
  • Voor wie dit nodig heeft is er maatwerk beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan inwoners met een medische indicatie die meer restafval hebben dan normaal.
  • Huishoudelijk afval dient op een correcte wijze te worden aangeboden. Gebruik hiervoor de juiste container en aanbiedwijze.

  Nieuwe tarieven

  In 2021 hebben inwoners van Hillegom zich al goed ingezet om hun afval zoveel mogelijk te scheiden. Om iedereen de kans te geven mee te doen gaan Meerlanden en de gemeente Hillegom op dezelfde manier door in 2022. Dat betekent dat u in 2022 nog een vast bedrag voor uw restafval betaalt, via de afvalstoffenheffing.

  De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 2023 uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen gelijk, het variabele deel hangt af van het aanbod restafval. Oftewel: hoe vaak u een minicontainer laat legen of een zak in de ondergrondse container doet. De variabele kosten worden eind 2022 door de gemeenteraad vastgesteld bij de belastingverordening. In 2022 is er nog geen variabele heffing, maar kunt u alvast uitproberen hoe het scheiden van afval werkt.
   

  Boete bijplaatsingen

  Let op: U kunt een boete krijgen als u uw huisvuil op een verkeerde manier aanbied.

  Meer informatie of vragen

  Voor vragen over de dienstverlening van Meerlanden kunt u mailen naar pi@meerlanden.nl of Meerlanden publieksinformatie bellen op telefoonnummer 0297 - 381717. Meer informatie vindt u op de website van Meerlanden.

  Meer informatie over afvalscheiding vindt u op de website van Milieucentraal of op de afvalwijzer pagina van Meerlanden.

  Wilt u meer weten over uw huishoudelijk afval? Kijk dan op de website van VANG of NVRD.

  Ga naar het begin