Ga naar de inhoud

Afvalscheiding in Hillegom

Beleid afvalinzameling

De gemeente Hillegom wil bijdragen aan het landelijke afvalscheidingsdoel. Bij meer afvalscheiding is er minder restafval en wordt er dus minder verbrand. We willen meer afval recyclen en zo bijdragen aan een circulaire economie. Dat is goed voor het milieu. Het landelijke doel vanuit de rijksoverheid voor het jaar 2025 is maximaal 30 kilogram restafval per persoon per jaar. In Hillegom ligt dit getal nu nog op ruim 100 kg per persoon per jaar. We hebben dus nog een flinke stap te maken. Sinds januari 2021 is het afvalbeleid aangepast en we vragen uw medewerking door uw afval te scheiden

Nieuwe tarieven 

In 2022 hebben inwoners van Hillegom zich al goed ingezet om hun afval zoveel mogelijk te scheiden. In de gemeenteraad van september 2022 is daarom besloten het betalen per lediging niet in te voeren. Dat betekent dat u een vast bedrag voor uw restafval betaalt, via de afvalstoffenheffing.
 

Laagbouw

Bij laagbouwwoningen staan minicontainers van 140 liter in de tuin. Het is niet mogelijk om een grotere container  voor het restafval aan te vragen.
 

Hoogbouw

Hoogbouwwoningen maken gebruik van een verzamelcontainer voor restafval. Als bewoner heeft u een pas om een ondergrondse container te openen. Inpandige restafvalcontainers, containers aan een beugel of containers in grindhuisjes zijn vervangen door de ondergrondse containers.
 

Afvalpas

Bij iedere woning hoort een afvalpas. Met de afvalpas kunt u toegang krijgen tot een ondergrondse restafvalcontainer in de wijk (voor hoogbouw-woningen) verder heeft u de afvalpas ook nodig om afval aan te bieden bij de milieustraat. Indien u in een hoogbouw woning woont kunt u bij de dichtstbijzijnde restafvalcontainers in de wijk terecht om uw restafval weg te gooien.

Om toegang te krijgen tot de milieustraat laat u bij binnenkomst uw afvalpas zien aan de beheerder van de milieustraat. Alleen met een afvalpas krijgt u toegang tot de milieustraat. Dit doen we om illegaal storten van afval door bezoekers van buiten Hillegom en bedrijven te voorkomen. Er kan, naast de afvalpas, ook gevraagd worden naar uw identiteitsbewijs.

Heeft u geen afvalpas en heeft u er wel recht op, bij verlies, diefstal of storingen kunt u contact opnemen met Meerlanden. Het telefoonnummer van Meerlanden Publieksinformatie is: 0297- 381 717. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur. Mailen kan ook, via: pi@meerlanden.nl. Let op dat u geen gaatje in de afvalpas maakt. Hierdoor kan de chip beschadigd raken en wordt de pas onbruikbaar.
 

Welke afvalsoorten worden vaker/ anders ingezameld?

Bij meer afvalscheiding is er minder restafval. Maar meer ander afval. Dit gescheiden afval kunnen we hergebruiken als grondstof! Sinds januari 2021 zamelen we deze afvalsoorten zo in:

  • Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD-afval) kunt u iedere week aanbieden.
  • Hoogbouwwoningen kunnen GFT en Etensresten (Groente, Fruit en Tuinafval) gratis gescheiden weggooien in nieuwe verzamelcontainers.
  • Laagbouwwoningen kunnen de minicontainer voor GFT en Etensresten in de maanden mei tot en met september iedere week aanbieden. En van oktober t/m april eens per twee weken.
  • Gebruikte kleding en gebruikt textiel haalt Meerlanden 6x per jaar op bij u aan huis. Ook kunt u het inleveren bij de milieustraat.
  • Voor wie dit nodig heeft is er maatwerk beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan inwoners met een medische indicatie die meer restafval hebben dan normaal.
  • Huishoudelijk afval dient op een correcte wijze te worden aangeboden. Gebruik hiervoor de juiste container en aanbiedwijze.

Boete bijplaatsingen

Let op: U kunt een boete krijgen als u uw huisvuil op een verkeerde manier aanbied.

Meer informatie of vragen

Voor vragen over de dienstverlening van Meerlanden kunt u mailen naar pi@meerlanden.nl of Meerlanden publieksinformatie bellen op telefoonnummer 0297 - 381717. Meer informatie vindt u op de website van Meerlanden.

Meer informatie over afvalscheiding vindt u op de website van Milieucentraal of op de afvalkalender van Meerlanden.

Wilt u meer weten over uw huishoudelijk afval? Kijk dan op de website van VANG of NVRD.

Ga naar het begin