Afvalscheiding in Hillegom

Waarom gaat de afvalinzameling veranderen?

De gemeente Hillegom wil bijdragen aan het landelijke afvalscheidingsdoel. Bij meer afvalscheiding is er minder restafval en wordt er dus minder verbrand. We willen meer afval recyclen en zo bijdragen aan een circulaire economie. Dat is goed voor het milieu. Het landelijke doel ligt nu op maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar. In 2025 is het doel gesteld op 30 kilogram. In Hillegom hebben we nu nog zo’n 186 kilogram restafval per persoon per jaar. We kunnen dus nog een flinke stap maken. Wij passen daarom het afvalbeleid aan en vragen uw medewerking door uw afval te scheiden.

 

Wat gaat er veranderen?

Omdat we minder restafval willen verbranden, passen we de voorzieningen aan. Laagbouwwoningen met eigen minicontainers in te tuin krijgen een nieuwe minicontainer. Deze is 140 liter en heeft een chip. De chip zorgt ervoor dat elke lediging wordt bijgehouden en daar wordt dan voor betaald. Hoe minder ledigingen, hoe goedkoper dus.

Hoogbouwwoningen die gebruik maken van een verzamelcontainer voor restafval, krijgen een pas om een nieuwe ondergrondse container te openen. Elke opening wordt geregistreerd en ook daar wordt dan voor betaald. Inpandige restafvalcontainers, containers aan beugel of containers in grindhuisjes gaan weg.

Bij meer afvalscheiding is er minder restafval maar dus ook meer ander afval. Dit afval gaan we vaker en/of anders inzamelen:

  • Plastic, Blik en Drinkpakken kunnen straks iedere week aangeboden worden
  • Hoogbouwwoningen kunnen GFT en Etensresten gratis gescheiden weggooien in nieuwe verzamelcontainers
  • Laagbouwwoningen kunnen de minicontainer voor GFT en Etensresten in de maanden mei tot en met september iedere week aan de straat zetten om te laten legen
  • Op de milieueilandjes komen extra containers voor Papier en Glas, deze komen op de plek van de textielcontainers
  • Er komen nieuwe textielcontainers op verschillende plekken in de gemeente, het plan hiervoor maken we nog


Er komt ook maatwerk voor wie dat nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een medische indicatie die daarom meer restafval hebben dan normaal.

 

Wanneer merk ik de verandering?

De voorbereidingen voor de veranderingen zijn gestart. Vanaf begin 2021 gaat u dit ook concreet merken. U krijgt bijvoorbeeld een nieuwe minicontainer thuis, van 140 liter met een chip. De oude container halen we op. Of u ontvangt een pasje om de nieuwe ondergrondse container te openen; de inpandige containers en die in cocons gaan weg. Vanaf 2022 zal de afvalstoffenheffing veranderen. Deze zal dan uit een vast en een variabel deel bestaan. Het vaste deel is voor iedereen gelijk, het variabele deel hangt af van het aanbod restafval. Over alle veranderingen krijgt u een brief thuis.

 

Kan ik nog reageren?

Het nieuwe beleid is door de gemeenteraad vastgesteld. De stemming was unaniem, het vertrouwen dat we in Hillegom gaan bijdragen aan het realiseren van het landelijke afvalscheidingsdoel is er. Op de plekken waar de ondergrondse containers komen, kunnen belanghebbenden reageren. Hoe dat werkt, publiceren we zodra de plannen klaar zijn. Ook krijgen de huishoudens die er gebruik van maken een brief thuis waarin staat hoe het indienen van een reactie op de gekozen plek werkt.

 

Wat gaat het kosten?

Het verbranden van restafval is niet goed voor het milieu maar wordt ook steeds duurder. De komende jaren verwachten we een forse stijging van de verbrandingskosten. Dus is het van belang dat we het afval zo goed mogelijk scheiden. De afvalstoffenheffing bestaat vanaf 2022 uit een vast en een variabel deel. Het vaste deel is voor iedereen gelijk, het variabele deel hangt af van het aanbod restafval. Dus hoe vaak u een minicontainer laat legen of een zak in de ondergrondse container doet. De tarieven stelt de gemeenteraad vast via de verordening reinigingsheffingen. In 2021 is er nog geen variabele heffing, maar kunt u alvast testen hoe het verminderen van het restafval werkt. De heffing die in 2021 geldt wordt aan het einde van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.


Waarom begint Hillegom met afval scheiden als andere gemeentes stoppen?

Er zijn maar enkele gemeenten die stoppen. Voornamelijk omdat bronscheiding in sterk stedelijk gebied moeilijk is te realiseren. Vergelijkbare gemeenten als Hillegom doen het juist goed met het aan de bron scheiden van afval.

 

Wat leren jullie van de ervaringen van buurgemeente Lisse?

Lisse had twee maatregelen genomen: Omgekeerd inzamelen (geen eigen restafvalcontainer) en een tarief op restafval. Hillegom heeft bewust níet gekozen voor omgekeerd inzamelen. De container aan huis blijft. Wel een kleinere container die elke 4 weken wordt geleegd. Om de service te verhogen willen we de PMD-zak elke week ophalen. En de gratis GFT-container gaan we in de zomerperiode ook elke week inzamelen.

 

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Kunt u uw antwoord niet vinden op de website? Neem dan voor vragen over het afvalbeleid contact op met gemeente Hillegom en mail naar afval@hillegom.nl. Voor vragen over het níeuwe afvalbeleid kunt u de gemeente Hillegom bellen (140252). Zo nodig wordt u doorverbonden met de beleidsmedewerker die gaat over het nieuwe afvalbeleid.

Voor vragen over de dienstverlening van Meerlanden kunt u mailen naar pi@meerlanden.nl of Meerlanden publieksinformatie bellen op telefoonnummer 0297 - 381717. Meer informatie: website van Meerlanden.

Meer informatie over afvalscheiding vindt u op de website van Milieucentraal of bij op de afvalwijzer pagina van Meerlanden (werkt niet in Internet Explorer).

Ga naar het begin