Ga naar de inhoud

Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en gemeentesecretaris. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor de openbare orde, de politie en de brandweer. 

Het college werkt samen aan de punten uit het coalitieakkoord.


Contact

Burgemeester Arie van Erk

T: 0252 - 537 222

gemeente@hillegom.nl 

Portefeuille

 • Algehele beleidscoördinatie (inclusief projecten)
 • Integrale veiligheid
 • Ondermijning
 • Openbare orde
 • Juridische zaken
 • Integriteitsbeleid
 • Handhaving
 • Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
 • Personeel & Organisatie
 • Control
 • Regionale samenwerking

Wethouder Jan van Rijn

1e Locoburgemeester 

T: 0252 537 222

gemeente@hillegom.nl

BBH

Portefeuille

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Participatiewet (werk en inkomen)
 • Jeugdzorg
 • Welzijn
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs (inclusief huisvesting)
 • Sport (inclusief accommodaties)
 • Economie (inclusief recreatie & toerisme)

Wethouder Maarten Dijkshoorn

2e locoburgemeester

T: 0252 537 222

gemeente@hillegom.nl

Bloeiend Hillegom

Portefeuille

 • Verkeer en vervoer (mobiliteit)
 • Openbare ruimte (inclusief afvalbeleid)
 • Bewoners participatie
 • Landschap en natuur
 • Communicatie
 • Dienstverlening

Wethouder Karin Hoekstra

3e locoburgemeester

T: 0252 537 222  
gemeente@hillegom.nl
Lees ook haar blog op hillegom.nl/karinhoekstra 

CDA

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Milieu
 • Omgevingswet
 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Kunst, cultuur en cultureel erfgoed
 • Woningbouwprojecten (Tuindorp en De Witte Tulp en nieuwe plannen)
 • Project nieuwbouw basisschool de Giraf
 • Gemeentelijke gebouwen

Wethouder Anne de Jong

4e locoburgemeester

T: 0252 - 537 222

gemeente@hillegom.nl

BBH

Portefeuille

 • Financiën
 • Wonen
 • Grondzaken en GOM
 • Huisvesting arbeidsmigranten
 • Woningbouwprojecten (Dunantstaete, Jozefkerk, Elzenhof, Ringoevers en Vossepolder)

Marco Witkamp

Gemeentesecretaris/directie HLTsamen

T: 14 0252

gemeente@hillegom.nl

De gemeentesecretaris, de heer Marco Witkamp, is adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Hij wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

Portefeuille

 • Bestuurlijke advisering
 • Directie HLTsamen
Ga naar het begin