Samenstelling college B&W

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college vergadert elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het college bestaat uit de burgemeester, 3 wethouders en gemeentesecretaris. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor de openbare orde, de politie en de brandweer. 

Het college werkt samen aan de punten uit het coalitieakkoord.


Contact

Burgemeester Arie van Erk

T: 0252 - 537 222

gemeente@hillegom.nl 

Portefeuille

 • Algehele beleidscoördinatie (incl. projecten) 
 • Integrale veiligheid
 • Ondermijning
 • Openbare orde
 • Juridische zaken
 • Integriteitsbeleid
 • Handhaving
 • Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Dienstverlening
 • Burger-/overheidsparticipatie
 • Control


Projecten

 • Coördinatie Versterken van de wijk (gebiedsgerichte integrale aanpak woon- en leefomgeving)

Wethouder Anne de Jong

1e Locoburgemeester 

T: 0252 - 537 222

gemeente@hillegom.nl

BBH

Portefeuille

 • Financiën 
 • Wonen  
 • Grondzaken en GOM
 • Openbare werken
   

Projecten   

 • Centrumontwikkeling
 • Vossepolder
 • Bloemswaard e.o.
 • Jozefkerk
 • Arbeidsmigranten

Wethouder Karin Hoekstra

2e Locoburgemeester
T: 0252 537 222  
gemeente@hillegom.nl
Lees ook haar blog op hillegom.nl/karinhoekstra 

CDA

Portefeuille

 • Coördinatie Omgevingsvisie en implementatie Omgevingswet en -plannen
 • Ruimte en milieu
 • Natuur, Landschap, Recreatie
 • Milieu
 • Energietransitie en coördinatie uitvoeringsprogramma duurzaamheid
 • Kunst, Cultuur en Cultuur Historisch Erfgoed
 • Verkeer en vervoer
 • Onderwijs
 • Accommodatie beleid

 

Projecten    

 • Hillegom Noord
 • Nieuwbouw Leerwinkel/Jozefschool
 • Nieuwbouw Giraf
 • Healthy Hillegom (met betrekking tot de omgevingsvisie) 

Wethouder Jan van Rijn

T: 0252 537 222

gemeente@hillegom.nl

BBH

Portefeuille

 • Participatiewet (werk en inkomen)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Jeugd
 • Gezondheid
 • Sport
 • Welzijn
 • Economie (inclusief toerisme)

 

Project 

 • Intergrale toegang tot zorg
 • Afval
 • Julianapark
 • Healthy Hillegom (met betrekking tot gezondheidsbeleid) 

Gemeentesecretaris Constance Baauw

T: 0252 537 222

gemeente@hillegom.nl

De gemeentesecretaris, Drs. C.B. Baauw, is adviseur van de burgemeester en het college van Burgemeester en Wethouders. Zij wordt benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Portefeuille:

 • Kinderopvang
 • VVE
Ga naar het begin