Ga naar de inhoud

Afval, klein chemisch afval (KCA)

Op deze pagina

 • Gratis inleveren bij de Milieustraat of grondstoffenkar (KCA-wagen)
 • Wat wel/niet KCA: zie Voorwaarden
 • Medisch afval: ongebruikte medicijnen inleveren bij lokale apotheken

Klein chemisch afval (KCA) is een verzamelnaam voor allerlei soorten afval waar gevaarlijke stoffen inzitten. Deze stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu. Denk bijvoorbeeld aan spaarlampen, batterijen, schoonmaakmiddelen en verf. Er kunnen stoffen als lood, kwik, cadmium, chroom inzitten. Bij verbranding veroorzaken deze stoffen luchtvervuiling en bij storting vervuilen ze het grondwater. Daarom zamelen wij KCA apart in.

 

Herkennen KCA

U kunt de producten die tot klein chemisch afval behoren, herkennen aan het KCA-logo dat op de verpakking staat. Het kan voorkomen dat het KCA-logo nog niet op een product staat dat u al wat langer in huis hebt. Staat dit product wél op de inzamellijst, dan moet u het apart inleveren.

 

Inhoud telt, niet de verpakking

Als op de verpakking een KCA-logo staat, slaat dat op de inhoud. Lege verfblikken, lege flessen van bijvoorbeeld wasbenzine of terpentine of lege spuitbussen hoeven dus niet apart te worden gehouden. Kwasten met uitgeharde verf kunnen zo bij het afval. De fles of het verfblik hoeft u niet om te spoelen. Het kleine beetje dat is achtergebleven kan geen kwaad.
 

Wel

 • Accu’s
 • Batterijen
 • Medicijnen
 • Lampenolie
 • LED-, TL- en spaarlampen
 • Verf, lak en beits
 • Verfproducten, zoals verdunner, reiniger en afbijtmiddel
 • Benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie en oliefilters
 • Bestrijdingsmiddel
 • Etsvloeistof, salpeterzuur en zwavelzuur
 • Fotofixeermiddel en -ontwikkelaar
 • Gootsteenontstopper vloeibaar
 • Injectienaald
 • Kwikschakelaar
 • Kwikthermometer
 • Petroleum
 • Zoutzuur
 • Ammonia
 • Spiritus
 • Cosmetica
 • Snelontkalker
 • Halogeenlampen
 • Koperpoets en zilverpoets
 • Lege spuitbussen

 

Niet

 • Armatuur
 • Geverfd hout en verduurzaamd hout
 • Foto’s en dia’s
 • Fotostopbad en negatieven
 • Lege verfblikken
 • Kwasten met uitgeharde verf
 • Foto’s en dia’s
Ga naar het begin