Ga naar de inhoud

Gewasbeschermingsmiddelen en onderzoek RIVM

Het RIVM publiceerde in april 2019 de resultaten van het onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen rondom bloembollenvelden (Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden, afgekort OBO).

Een samenwerking van kennisinstituten heeft gemeten in hoeverre omwonenden van bollenvelden zijn blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen en of die blootstelling verschilt van mensen die verder weg wonen. Uit het onderzoek blijkt dat beide groepen gewasbeschermingsmiddelen binnen krijgen. Dit kan komen door het gebruik van deze middelen in de omgeving, maar ook door andere bronnen zoals voedsel.

Nader onderzoek en kennisplatform

De resultaten uit het OBO leidden tot een aantal nieuwe vragen. Het RIVM heeft geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren, waarna het Kabinet de Gezondheidsraad om advies heeft gevraagd. Dit vervolgadvies is op 29 juni 2020 gepubliceerd door de gezondheidsraad: Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden. LTO Nederland reageert op het laatste onderzoek: "minder blootstelling en verduurzaming." 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen pleit het RIVM, naast nader onderzoek, voor het oprichten van een kennisplatform. De gemeente onderschrijft het belang voor het oprichten van een kennisplatform. Het kennisplatform wordt een plek waar men terecht kan met vragen over gewasbescherming en gezondheid. Er wordt nog onderzocht hoe dit kennisplatform eruit komt te zien.

Een gezonde en veilige leefomgeving

De gemeente is trots op de Bollenstreek en haar innovatieve ondernemers en betrokken inwoners. Voor onze inwoners willen wij een gezonde en veilige leefomgeving. We staan achter de noodzaak tot nader onderzoek en zijn blij met de stappen die daarin gezet worden.

Ook zijn we het eens met het advies om de overgang van traditionele naar duurzame gewasbescherming te ondersteunen. De gemeente maakt onderdeel uit van de Greenport DB. Vanuit de Greenport wordt ingezet op de verdere verduurzaming van de sector.

Informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het onderzoek en het daaruit volgende advies. Daarom vindt u hier meer informatie:

Ga naar het begin