Ga naar de inhoud

Puzzelen met ruimte

Blog Karin Hoekstra, april 2024

Wooncrisis, 8 jaar wachten op een huurwoning, kinderen die allang op eigen benen moeten staan maar noodgedwongen bij hun ouders blijven wonen, mensen die na een scheiding in een auto moeten wonen. We horen de schrijnende verhalen en lezen het in de krant.  Dit is voor de gemeenteraad van Hillegom aanleiding geweest om te onderzoeken hoe groot de woonbehoefte in Hillegom is, om daarna in kaart te brengen wat en waar er gebouwd kan worden.

Dat onderzoek heeft in 2023 plaatsgevonden. Er is in kaart gebracht welke behoefte er aan woningen is: nu, in 2030 en in 2040. Daarnaast is gekeken waar binnenstedelijk, dus binnen het dorp, gebouwd kan worden. Daarbij willen we niet alles volbouwen, maar ook ruimte houden voor groen en rekening houden met het dorpse karakter. Dat betekent: meer de hoogte in, meer appartementen, maar wel passend binnen de omgeving. Er wordt letterlijk gepuzzeld met ruimte.

Conclusie

De conclusie is dat er tot 2030 een tekort is aan 400 betaalbare woningen. Tussen  2030 en 2040 zijn er binnenstedelijk mogelijkheden om het aanbod van woningen beter op de behoefte te laten aansluiten. Dat wil zeggen: meer sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door het bedrijventerrein Hillegom Noord te veranderen in een woon- en werkgebied. Ook is het gesprek met de grondeigenaar van de Draka gestart, om te onderzoeken of daar in de toekomst woningbouw mogelijk is. Deze veranderingen duren lang door alle wettelijke voorschriften, maar ook doordat we voor bestaande bedrijven niet direct een nieuwe locatie beschikbaar hebben. We moeten overeenstemming zien te bereiken met de eigenaren, nu de gemeente weinig eigen grond voor meer woningbouw in haar bezit heeft.

Om nu niets te doen en te wachten op woningbouw in de periode  2030 -2040, vindt het college en een meerderheid van de raad géén oplossing.  Er is nu al een tekort aan woningen voor onze eigen inwoners, de starters en spoedzoekers, de statushouders  en daarnaast hebben we nog een taakstelling voor de opvang van Oekraïners en asielzoekers.

Oplossing

Hoe kunnen we de periode tot 2030-2040 overbruggen? Het tijdelijk plaatsen van flexwoningen kan het tekort aan betaalbare woningen op korte termijn oplossen. Maar waar is ruimte voor 400 flexwoningen, waar is 2,5 tot 3 hectare grond (ongeveer 6 voetbalvelden) beschikbaar?

Het is een ingewikkelde puzzel. De gemeenteraad heeft besloten om het college opdracht te geven om met de provincie in gesprek te gaan. Het college moet ontheffing vragen voor het tijdelijk plaatsen van 400 flexwoningen en units voor asielzoekers op maximaal 3 hectare in het gebied  Pastoorslaan-zuid.  Dit gebied tussen de Pastoorslaan en de Stationsweg is in totaal 20 hectare groot en staat in de omgevingsvisie van Hillegom als reservelocatie voor woningbouw. Hierdoor lijkt dit de meest kansrijke locatie om een tijdelijk ontheffing te krijgen.

Daar gaan we als college mee aan de slag. Eerst in gesprek met de provincie, en bij een positief bericht van de provincie, zo snel mogelijk in gesprek met onder andere de grondeigenaren, de bollentelers en de inwoners in die omgeving.
Puzzelen met ruimte: het eerste stukje is gelegd.

 

Ga naar het begin