Ga naar de inhoud

Loden leidingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over loden waterleidingen en wat u hier aan kunt doen. Loden leidingen werden vóór 1960 gebruikt voor het transporteren van drinkwater in de woning. Waterbedrijf Dunea heeft inmiddels alle leidingen buiten de woningen vervangen. Alleen achter uw voordeur komt Dunea niet. Als bewoner kunt u daarom zelf nagaan of er in uw woning nog loden leidingen aanwezig zijn. Dit hoeft alleen als uw woning vóór 1960 is gebouwd.
 

Waarom is dit belangrijk?

Lood kan bij ongeboren kinderen (via de moeder), flesgevoede zuigelingen en kinderen tot en met 7 jaar leiden tot een lagere intelligentie (tot 5 punten IQ verlies). Een groot deel van de loodinname vindt plaats via het drinken van kraanwater uit loden leidingen. Jonge kinderen zijn extra gevoelig, omdat zij veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht en relatief veel lood opnemen in het maagdarmkanaal. De hersenen bij jonge kinderen zijn nog in ontwikkeling waardoor het effect op IQ groter is.

Er is weinig onderzoek gedaan naar de loodblootstelling van oudere kinderen. Mogelijk is er ook bij deze groep sprake van invloed op het IQ. GGD'en schatten in dat er een klein effect op het IQ kan zijn voor oudere kinderen die veel kraanwater uit loden leidingen drinken. Bij volwassenen die veel kraanwater drinken (minimaal 2 liter per dag), kan een hoge loodconcentratie in het kraanwater leiden tot een verhoogde kans op een chronische nierziekte en een licht verhoogde bloeddruk.
 

Wat is de wettelijke norm voor lood in drinkwater?

De wettelijke norm voor lood in drinkwater is nu nog 10 microgram per liter. Vanaf eind 2022 is de wettelijke norm voor lood in drinkwater 5 microgram per liter. Wilt u meer weten over loden leidingen en gezondheid? Op de website van de GGD Leefomgeving kunt u meer informatie vinden over de risico’s. Heeft u vragen die u aan een medewerker wil stellen? Neem dan contact op team Medische Milieukunde via telefoonnummer 088- 308 3381 of via mmk@ggdhm.nl.
 

Aan de slag

Ik heb een woning van vóór 1960. Hoe kom ik erachter dat ik loden leidingen heb? Volg het onderstaande stappenplan.

 

Stap 1: Ga na of u loden leidingen hebt door de leidingen te controleren.

Kijk waar de waterleiding de woning in komt. Dit is vaak bij de voordeur, maar kijk bijvoorbeeld ook bij de watermeter. Welke kleur hebben de leidingen? Loden leidingen hebben een grijze kleur en zijn onregelmatig van kleur. Dunea heeft een handig instructiefilmpje gemaakt om u te helpen:

 

Stap 2: Doe een test

In het geval dat u het niet zeker weet of de leidingen zijn vervangen, of kunt u de leidingen niet zien, dan kunt u uw drinkwater testen. Met deze test achterhaalt u wat de concentratie lood is in uw drinkwater (en of het waarschijnlijk is dat u nog loden leidingen heeft). U kunt een test op internet aanvragen. De kosten hiervoor zijn ongeveer €43. Dunea heeft in samenwerking met andere drinkwaterbedrijven Waternet en PWN een website waar u een test kunt aanschaffen.

 

Stap 3: Test gedaan, wat nu?

Afhangende van de uitslag van de test kunt u besluiten de leidingen te laten vervangen. Hoe hoger de concentratie lood, hoe groter de kans dat er loden leidingen aanwezig zijn. Lees meer over de analyseresultaten.  Een erkende installateur vindt u op homepage | Techniek Nederland

 

Stap 4: Vervang de leidingen

Bent u eruit en weet u zeker dat u loden leidingen in de woning heeft? Dan adviseren we u om deze te laten verwijderen en te vervangen. Afhankelijk van of u een huurder, woningeigenaar of lid van een VVE bent, zien uw acties er anders uit:

  • Huurder: Het vervangen van loden leidingen is niet verplicht, maar een loodgehalte boven de 5 microgram per liter wordt als een gebrek aan de woning gezien door de huurcommissie. U meldt dit dus bij uw verhuurder om actie te ondernemen. Als uw verhuurder niets doet en de leidingen niet wil vervangen, kunt u een huurverlaging aanvragen als het gehalte lood in het drinkwater boven die 5 mg uitkomt. In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter  gaan om aan te vechten dit zelf te doen, op de kosten van de verhuurder.
  • Woningeigenaar: Laat uw loden leidingen vervangen. Aangezien u de eigenaar bent van de woning bent u verantwoordelijk voor het vervangen van de leidingen. Zoek in uw eigen woonplaats naar loodgieters die u hierbij kunnen helpen.
  • VVE: In het geval dat de concentratie lood in per liter te hoog is of u hebt loden leidingen gevonden in uw woning, meldt u dit bij het VVE-bestuur.
     

Weet u zeker dat u loden waterleidingen heeft? Dan is het advies om geen water meer te drinken uit de leidingen. Vervang uw kraanwater in dat geval met flessenwater, water uit niet-loden leidingen of van een openbaar tappunt. Dit geldt voor iedereen, maar specifiek voor kinderen tot 8 jaar, baby’s die de fles krijgen en vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden.

Wilt u meer weten wat u in uw situatie het beste kan doen? Neem contact op met de GGD Hollands Midden op 088- 308 3381.

Ga naar het begin