Herinrichting speelplek

De gemeente Hillegom zet zich in voor een woonomgeving waar kinderen op een prettige manier kunnen spelen. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn.


Herinrichting speelplek Molenlaan 2

Afgelopen maand brachten 343 inwoners hun stem uit op het ontwerp van hun voorkeur voor de speeltuin aan de Molenlaan.

Met 116 stemmen won de speelplaats met de kabelbaan. De andere 2 ontwerpen hadden net iets minder stemmen; 113 en 114.

Wensenlijst

Via een online enquête konden kinderen, ouders en andere belangstellenden hun stem uitbrengen. Dit voorjaar vroeg de gemeente op dezelfde manier naar wensen en tips voor de speelplek. Met de uitkomsten van die uitvraag is een wensenlijst opgesteld. Een leverancier van speeltoestellen heeft de wensen vertaald naar drie ontwerpen. Op deze drie ontwerpen is afgelopen maand gestemd. Omwonenden van de betreffende speelplek hebben hierover een brief ontvangen.

Met de leverancier is inmiddels een afspraak gemaakt over het leveren en plaatsen van speeltoestellen. Medio februari 2020 starten de werkzaamheden. De speelplek blijft na aanleg nog enkele weken in de hekken staan. Dit heeft te maken met het nieuwe gras. Wij verwachten dat de speelplaats eind maart 2020 open is. Mocht de planning wijzigen, dan delen wij een update.

De gemeente Hillegom zet zich in voor een woonomgeving waar kinderen op een prettige manier kunnen spelen. Dit betekent dat speelplekken veilig, aantrekkelijk, uitdagend, toegankelijk en vooral heel leuk moeten zijn. Dit jaar wordt de speelplek aan de Molenlaan gerenoveerd. Daarna volgen andere speelplaatsen. Hiervoor kijkt de gemeente naar de leeftijd, schade en de slijtage van de speeltoestellen.Ga naar het begin