Ga naar de inhoud

Verhuizen naar Nederland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nederland? En komt u langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente.

  • Inschrijven moet binnen 5 dagen na aankomst in Nederland bij de balie bij Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.
  • Verhuizen er gezinsleden met u mee? Voor elke persoon die verhuist moet een afspraak worden gemaakt zodat er voor iedereen voldoende tijd beschikbaar is.

 

1e Inschrijving - Verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland (u heeft niet eerder in Nederland gewoond)

Heeft u niet eerder in Nederland gewoond (of bent u vóór 01-10-1994 uit Nederland vertrokken), maak dan een afspraak voor “verhuizing vanuit het buitenland (1e inschrijving)”. Download het formulier, vul het in en neem dit mee naar uw afspraak.
 

Hervestiging – Terug verhuizen vanuit het buitenland naar Nederland (u was eerder in Nederland ingeschreven)

Was u eerder ingeschreven in  Nederland, maak dan een afspraak voor “verhuizing vanuit het buitenland (hervestiging)”.  Download het formulier, vul het in en neem het mee naar uw afspraak. 

  • Het ingevulde formulier voor eerste inschrijving of hervestiging.
  • Een geldig paspoort of identiteitskaart.
  • Heeft u niet de Nederlandse Nationaliteit, of die van een land uit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland: een geldige verblijfsvergunning.
  • Komt u uit: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius of Sint Maarten: een bewijs van uitschrijving.
  • Huur- of koopcontract van uw woning, of een schriftelijke verklaring van toestemming van de hoofdbewoner als u bij iemand gaat inwonen.
  • Originele documenten (akten) van gebeurtenissen die in het buitenland hebben plaatsgevonden, zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden.

Kijk op Buitenlandse akten of documenten inleveren naar de eisen die worden gesteld aan de documenten (akten) die worden ingeleverd.

Ga naar het begin