Ga naar de inhoud

Let op: Het is momenteel erg druk met aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Maak daarom ruim op tijd een afspraak voor de aanvraag van uw nieuwe reisdocument!

De drukte bij het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten heeft te maken met een wijziging in 2014. De reisdocumenten (voor personen van 18 jaar en ouder) werden toen 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Er wordt daardoor tussen 2024 en 2029 een piek verwacht in het aantal aanvragen.

Vluchtelingenpaspoort

 • Een vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en erkend zijn als vluchteling in Nederland. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u niet naar het land van herkomst reizen.
 • Het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort kan alleen op afspraak.
 • U moet een geldige verblijfsvergunning hebben en ingeschreven staan bij de gemeente.
 • De geldigheidsduur van het vluchtelingenpaspoort is minimaal één en maximaal vijf jaar.
 • U moet het vluchtelingenpaspoort persoonlijk aanvragen en afhalen.
 • U betaalt bij de aanvraag.
 • Na zes werkdagen kunt u op afspraak het paspoort afhalen.
 • Bent u niet geregistreerd als vluchteling? Dan kunt u geen vluchtelingenpaspoort, maar wel een vreemdelingenpaspoort aanvragen.
 • U kunt een spoedaanvraag indienen. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Vluchtelingenpaspoort € 63,40
Extra kosten spoedaanvraag € 57,00

 • Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) ook als ze niet meer geldig zijn.
 • Eén recente kleurenpasfoto volgens de eisen van de Rijksoverheid.
   

Bij jonger dan 18 jaar:
Ingevuld formulier “toestemming reisdocument”. Elke ouder(s)/verzorgende(n) die het gezag over het kind heeft, moet toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort. Gebruik hiervoor het formulier “toestemming reisdocument. Van degene(n) die schriftelijke toestemming geeft door middel van het formulier, moet ook een (kopie) van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Ga naar het begin