Ga naar de inhoud

Let op: Het is momenteel erg druk met aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Maak daarom ruim op tijd een afspraak voor de aanvraag van uw nieuwe reisdocument!

De drukte bij het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten heeft te maken met een wijziging in 2014. De reisdocumenten (voor personen van 18 jaar en ouder) werden toen 10 jaar geldig in plaats van 5 jaar. Er wordt daardoor tussen 2024 en 2029 een piek verwacht in het aantal aanvragen.

Vreemdelingenpaspoort

Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben. Om een vreemdelingenpaspoort te kunnen krijgen, moet u aantonen dat uw geboorteland u geen paspoort kan of wil geven. Bijvoorbeeld met een weigeringsbrief van de ambassade van uw geboorteland.

 • Het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort kan alleen op afspraak.
 • U moet een geldige verblijfsvergunning hebben en ingeschreven staan bij de gemeente.
 • U moet uw paspoort persoonlijk aanvragen en afhalen.
 • U betaalt bij de aanvraag.
 • Het duurt twee tot vier maanden voordat het vreemdelingenpaspoort klaar is. Dat komt doordat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) adviseert over uw aanvraag. U krijgt bericht van de gemeente als u het paspoort kunt afhalen.
 • Een vreemdelingenpaspoort is maximaal vijf jaar geldig.
 • Het aanvragen van een spoedaanvraag is bijna nooit mogelijk
   

Bent u geregistreerd als vluchteling? Dan kunt u geen vreemdelingenpaspoort krijgen, maar wel een vluchtelingenpaspoort.

Vreemdelingenpaspoort € 63,40
Extra kosten spoedprocedure € 57,00

 • Alle reisdocumenten die u heeft (paspoort, identiteitskaart), ook als deze verlopen zijn.
 • Uw verblijfsvergunning.
 • Eén recente kleurenpasfoto volgens de eisen van de Rijksoverheid.
   

Bij jonger dan 18 jaar:
ingevuld formulier “toestemming reisdocument”. Elke ouder(s)/verzorgende(n) die het gezag over het kind heeft, moet toestemming geven. Gebruik hiervoor het formulier “toestemming reisdocument”. Van degene(n) die schriftelijke toestemming geeft door middel van het formulier, moet ook een (kopie) van een geldig legitimatiebewijs worden getoond.

Ga naar het begin