Ga naar de inhoud

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet is geregeld dat de gemeente u kan ondersteunen als het u niet lukt om zelfstandig te blijven en actief deel te nemen aan de samenleving.

Werkwijze

Heeft u beperkingen bij het zelfstandig wonen, met lopen, vervoer of deelnemen aan activiteiten? Lever dan een ingevuld meldingsformulier Wmo in bij Voor ieder 1. De medewerkers gaan samen met u op zoek naar oplossingen die u zelf of met hulp uit uw omgeving kunt realiseren. Als blijkt dat dit niet genoeg is, onderzoekt u samen welke voorziening een passende oplossing voor uw probleem is. U kunt dit formulier ook ophalen bij Voor ieder 1.

Meer informatie

Ga naar het begin